Аудит

Аудиторські послуги

Обов'язковий аудит

 • підтвердження достовірності річної фінансової звітності великих,  середніх підприємств, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових компаній, звітність яких офіційно оприлюднюється (крім банків);
 • підтвердження фінансового стану засновників підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, фінансових компаній, інших підприємств;
 • підтвердження ліквідаційного або розподільчого балансу підприємств, що ліквідуються, реорганізовуються.
За результатами проведеного обов’язкового аудиту надається Звіт незалежного аудитора та конфіденційно Лист керівництву.

Ініціативний  аудит

 • достовірність фінансової звітності та інформації, що надається власникам/учасникам;
 • перевірки окремих видів господарських операцій, рахунків чи статей звітності (наприклад, основні засоби чи дебіторська заборгованість).
За результатами аудиторської перевірки замовнику надається аудиторський висновок та конфіденційно Лист керівництву, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом перевірки, та містяться рекомендації щодо виправлення помилок та усунення порушень.

Виконання погоджених процедур

 • перевірка повноти нарахування та сплати податків; оцінка стану бухгалтерського та податкового обліку в тому числі перед податковою перевіркою.перевірка стану бухгалтерського обліку;
 • трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), у фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);
 • консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств відповідно до Національних або Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS/IFRS);
 • перевірки фінансового звіту по грантових контрактах;
 • запити по підтвердженню розрахунків з контрагентами (дебіторської та кредиторської заборгованостей);
 • аналіз фінансового стану;
 • перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів, в тому числі, пов`язаних з інвентаризацією активів.
За результатами погоджених процедур  замовнику надається звіт аудитора, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом договору.

Консультації з питань оподаткування, що включають:

 • консультації з питань комплексного податкового планування та оптимізації податкових ризиків;
 • консультації з питань застосування податкового законодавства, у тому числі з організації податкового обліку та складання податкової звітності.
© Copyright 2012-2022 АКФ Бізнес Партнери. Всі права збережено.

Search

Сайт розроблено в PBB-дизайн